T. (22) 255 90 20 / K. 660 191 112

Witamy w Kancelarii Adwokackiej AMS.
Łączymy doświadczenie, które zdobyliśmy w dużych korporacjach z zaangażowaniem oraz pasją młodej i nowoczesnej firmy.

Dowiedz się więcej

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Naszym partnerom oferujemy pomoc w wielu aspektach prowadzenia działalności.

Dowiedz się więcej

Wspieramy klientów w procesie wdrażania nowych kanałów sprzedaży, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Dowiedz się więcej

Czuwamy nad prawidłowym wykonywaniem umów, obsługujemy procedurę reklamacyjną klientów, prowadzimy spory sądowe i wiele więcej.

Dowiedz się więcej

Posiadamy 3 różne formy rozliczeń.
Naszym celem jest zapewnienie elastyczności. Tylko od klienta i jego potrzeb zależy, którą wybierze.

Dowiedz się więcej
Kancelaria

Ponad 9 lat praktyki

Adwokat Anna Matyja-Sławińska od 2007 budowała doświadczenie w działach prawnych międzynarodowych przedsiębiorców, a począwszy od 2014 r. wraz z zespołem z powodzeniem prowadzi własną kancelarię adwokacką, specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorców.

Bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w ramach współpracy z wiodącymi przedsiębiorcami, działającymi zarówno na polskich, jak i światowych rynkach łączymy z pasją młodej i nowoczesnej firmy. Praca dla wielkiej korporacji dała nam ogromne doświadczenie, ale to własny biznes buduje w nas pasję i sprawia, że nasza praca stała się wyzwaniem i przyjemnością. Znamy się na swojej pracy i jesteśmy w 100% zaangażowani w sprawy naszych klientów, poszerzanie własnych kompetencji oraz ciągły rozwój kancelarii.

Poznaj nasze specjalizacje

W naszej kancelarii doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można być ekspertem w każdej dziedzinie. Właśnie dlatego skupiamy w naszej firmie specjalistów różnych dziedzin prawa.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży fitness. Uczestniczymy w tworzeniu modelu współpracy z konsumentami, opracowując wzory umów, regulaminów i promocji. Wspieramy klientów w procesie wdrażania nowych kanałów sprzedaży, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu. Koordynujemy współpracę przedsiębiorców z agencjami reklamowymi i domami mediowymi. Kompleksowo zarządzanym procesem pozyskiwania nieruchomości – uczestniczymy w negocjacjach, sporządzamy projekty umów, reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie uzyskania pozwoleń na budowę i użytkowanie obiektów. Zapewniamy także kompleksowe doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej.

Znamy problemy przedsiębiorców i doskonale wiemy, jak je rozwiązywać.

A. Matyja-Sławińska

Specjalizacje

Nieruchomości i inwestycje

 • sporządzanie projektów umów sprzedaży i najmu, w tym powierzchni usługowych lub biurowych,
 • udział i pomoc w negocjacjach,
 • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, w tym o udzielenie pozwolenia na budowę,
 • sporządzanie umów z wykonawcami robót budowlanych,
 • due dilligence nieruchomości, w tym także analizę stanu prawnego i planów miejscowych.

Dane osobowe

 • doradztwo w zakresie legalności przetwarzania danych osobowych,
 • sporządzanie wewnętrznej dokumentacji na temat przetwarzania danych osobowych,
 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji,
 • sporządzanie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Prawo spółek

 • sporządzanie projektów umów spółek,
 • doradztwo przy przekształceniach, łączeniu i podziałach spółek,
 • udział i pomoc w negocjacjach,
 • sporządzanie projektów kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
 • due diligance spółek,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w KRS.

Własność intelektualna

 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw ochronnych na znaki towarowe,
 • sporządzanie projektów umów przeniesienia majątkowych praw autorskich,
 • sporządzanie projektów umów licencyjnych,
 • sporządzanie umów dotyczących rozpowszechniania wizerunku,
 • reprezentacja przed sądami w postepowaniach dotyczących naruszenia majątkowych lub osobistych praw autorskich,
 • reprezentacja przed sądami w postepowaniach dotyczących naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe.

Marketing. Ochrona konkurencji i konsumentów

 • opiniowanie działań marketingowych, w tym reklamy pod kątem zgodności z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji w tym naśladownictwa produktów i utrudniania dostępu do rynku („opłaty półkowe”),
 • sporządzenie dokumentów skierowanych do Prezesa UOKiK,
 • sporządzania wzorów umów,
 • opiniowanie i kompleksowe wsparcie przy uruchamianiu nowych kanałów sprzedaży, w tym sporządzanie projektów regulaminów stron www,
 • sporządzanie projektów regulaminów konkursów i loterii oraz reprezentacja w postępowaniu o wydanie zezwolenia na organizacje loterii,
 • kompleksowy nadzór nad organizacją i przebiegiem loterii promocyjnych – mamy świadectwo zawodowe Ministra Finansów.

Spory sądowe i administracyjne

 • z sukcesem reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
 • mamy doświadczenie w sporach z zakresu prawa cywilnego (także dotyczących nieruchomości), prawa handlowego i prawa pracy (w tym dotyczących nierównego traktowania i dyskryminacji),
 • reprezentujemy klientów w postepowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i przed Sądem Najwyższym.

Pasja, młodość, zaangażowanie.
Cechy które łącza nas
wszystkich.

Anna Matyja-Sławińska

Adwokat
Anna Matyja-Sławińska

BIO
Właścicielka kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w doradztwie i obsłudze przedsiębiorców, w zakresie prawa nieruchomości, działalności marketingowej, prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Z sukcesem prowadzi spory administracyjne i sądowe, w szczególności z zakresu prawa ochrony konsumentów, ma również doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących tzw. „opłat półkowych”.

@ anna.matyja@ams-kancelaria.pl

Michał Uciński

Adwokat
Michał Uciński

BIO
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie konsumenckim oraz ochronie danych osobowych w relacjach B2B oraz B2C. Przygotowany merytorycznie do pełnienia roli administratora bezpieczeństwa informacji. Z powodzeniem reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych zdobywał m.in. jako prawnik wewnętrzny spółek kapitałowych. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

@ michal.ucinski@ams-kancelaria.pl

Anna Świeca

Aplikantka radcowska
Anna Świeca

BIO
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

Współpracuje z kancelarią adwokat Anny Matyja-Sławińskiej od 2014 roku. Koordynuje pracę działu procesowego kancelarii. Specjalizuje się w obsłudze bieżących spraw korporacyjnych, zapewnia zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

@ anna.swieca@ams-kancelaria.pl

Kamil Gaweł

Aplikant radcowski
Kamil Gaweł

BIO
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. W kancelarii odpowiedzialny za przygotowywanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych i doradztwo w bieżących sprawach związanych z działalnością klientów kancelarii.

@ kamil.gawel@ams-kancelaria.pl

Elastyczne formy rozliczenia

Elastyczne formy rozliczeń

Naszym celem jest zapewnienie Państwu maksimum elastyczności niezbędnej w celu ochrony swoich interesów prawnych. Dlatego dla Państwa wygody stworzyliśmy kilka form rozliczeń:

Stawka godzinowa

Taka forma wybierana jest w przypadku trudności określenia ilości czynności i czasu na rozwiązanie sprawy, lub w przypadku korzystania z usług kancelarii w celu rozwiązania pojedynczego zadania.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Polega na ustaleniu kwoty wynagrodzenia i zakresu godzin, za którą kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną podmiotu. Zakres oraz wysokość, każdorazowo ustalane są indywidualnie w oparciu o potrzeby klienta.

Plany cenowe

Dla osób, które cenią sobie spokój i długotrwałe relacje stworzyliśmy plany cenowe, które w formie miesięcznego abonamentu pozwalają na bieżącą obsługę spraw, określoną ilość konsultacji, oraz w przypadku potrzeby chronią Państwa interesy, poprzez szybką reakcje na zaistniałe problemy.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adw. Anna Matyja-Sławińska

ul. Gagarina 26 lok. U6A
00-754 Warszawa - zobacz na mapach Google

T. (22) 255 90 20
K. 660 191 112
@ biuro@ams-kancelaria.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Regulamin